Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Sklep > Numery archiwalne > Renowacje i Zabytki 4/2019
Renowacje i Zabytki 4/2019

W numerze:

 

WIADOMOŚCI

Internauci wytypowali Fasady Roku 2019. Czas na jury; Renowacja ogrodzeń obiektów zabytkowych; Labe płytki do renowacji obiektów zabytkowych; Symbol Poznania – modernistyczny Okrąglak w nowym blasku; II Konferencja pt. „Zabytki i Energia”; Multipor do ociepleń od środka – jeszcze cieplejsza odmiana; „Cieplej” po raz kolejny; Zamek w Kórniku

str. 6

 

POWIAT POZNAŃSKI

Słowo wstępne Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego

str. 16

Introduction by Poznań County Administrator Jan Grabkowski

str. 17

 

Pomniki historii w Kórniku i Rogalinie – ochrona, zarządzanie, monitoring

str. 18

Historical monuments in Kórnik and Rogalin – protection, management, monitoring

str. 29

Anna Dyszkant

 

Na szlaku wielkopolskich wczesnośredniowiecznych grodzisk powiatu poznańskiego

str. 30

On the route of early medieval Greater Poland gords of Poznań County

str. 39

Agata Karwecka, Agnieszka Krawczewska

 

Zabytkowy wiatrak w okowach współczesnej zabudowy Rogierówka (gm. Rokietnica)

str. 40

Historic windmill among modern architecture of Rogierówko (Rokietnica municipality)

str. 45

Antoni Pelczyk

 

Wieś Owińska

str. 46

Owińska village

str. 59

Wiesław Biegański

  

W redakcyjnym obiektywie – natura w zasięgu ręki

In the editorial lens – nature at your fingertips

str. 60

 

Badania archeologiczne w dawnym klasztorze cysterek w Owińskach (gm. Czerwonak)

str. 62

Archaeological excavations in the former Cistercian monastery in Owińska (Czerwonak commune)

str. 71

Barbara Stolpiak

 

Zespół sanatoryjny „Staszycówka” w Ludwikowie. Ochrona wartości w procesie modernizacji zabytków

str. 72

The “Staszycówka” sanatorium complex in Ludwikowo. Protection of historical value in the process of modernisation of monuments

str. 81

Ewa Grzegorczyk

  

Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Jankowicach – „Zabytek Zadbany”

str. 82

The palace and park complex in Jankowice – “A well-maintained monument”

str. 91

Ewa Grzegorczyk

 

W redakcyjnym obiektywie – architektura i natura

In the editorial lens – architecture and nature

str. 92

 

Historyczne więźby dachowe powiatu poznańskiego. Rozpoznanie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz badania architektoniczne najcenniejszych konstrukcji

str. 94

Historical roof trusses of Poznań County. Identification of the state of preservation of cultural heritage and architectural studies of the most valuable structures

str. 103

Jerzy Borwiński

 

W redakcyjnym obiektywie – detale

In the editorial lens – details

str. 104

 

Nowe życia dworca kolejowego w Puszczykowie

str. 106

New lives of the railway station in Puszczykowo

str. 109

Katarzyna Bekasiak

 

Wodociągowa wieża ciśnień w Biedrusku (gm. Suchy Las) – realizacja prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowych obiektów techniki

str. 110

Water supply tower in Biedrusko (Suchy Las municipality) – execution of conservation and restoration works of historic technical facilities

str. 115

Krzysztof Łączkowski

 

Cudze chwalicie, swego nie znacie… krótka wędrówka szlakiem architektury przemysłowej miasta Lubonia – zasadnicze problemy konserwatorskie

str. 116

The grass is always greener on the other side of the fence… A short walk along the trail of industrial architecture of Luboń – fundamental conservation problems

str. 123

Marta Bruch

 

W redakcyjnym obiektywie – malowidła

In the editorial lens – paintings

str. 124

 

Kolegiata pw. Wszystkich Świętych w Kórniku – rezultaty prac badawczo-konserwatorskich

str. 126

Collegiate Church of All Saints in Kórnik – results of research and conservation works

str. 137

Urszula Dąbrowska

 

Kościoły drewniane powiatu poznańskiego

str. 138

Wooden churches of Poznań County

str. 157

Wiesław Biegański

 

W redakcyjnym obiektywie – drewniane kościoły powiatu poznańskiego z lotu ptaka

In the editorial lens – bird’s eye view of the wooden churches of the of Poznań County

str. 158

 

Gdyby zabytki mogły mówić…

str. 160

If monuments could speak…

str. 169

Hubert Wejmann

 

RENOWATOR – ARTYKUŁY TECHNICZNE

Spektakularny remont konserwatorski Zamku w Łańcucie w 75. rocznicę założenia muzeum

Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.

str. 172

 

Historyczne płytki gresowe w zabytkowych obiektach Europy

Firma Labe

str. 178

   

Neogotycka perła architektury znów zachwyca

Baumit Sp. z o.o.

str. 180

 

Kamienica przy ul. Wronieckiej 23, Poznań

Remmers Polska Sp. z o.o.

str. 182

 

System Multipor – kompleksowe ocieplenie obiektów zabytkowych

Xella Polska Sp. z o.o.

str. 186

 

Kościół w Łaniętach

Schomburg Sp. z o.o.

str. 190

 

Modernizacja w technologii Kingspan zabytkowych obiektów w Biskupcu

Kingspan Insulation Sp. z o.o.

str. 192

 

Systemy aktywne kapilarnie – innowacyjne systemy izolacji ścian od zewnątrz

Knauf Sp. z o.o.

str. 194

  

str. 199 Wizytówki firm obecnych w numerze

str. 200 Spis treści

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
OBERLAND- 4/2023

W numerze:

OBERLAND

Zapominanie i odpominanie Prus Górnych

Krajobraz jako styl życia

Miejskie nostalgie

Sztuka przemieszana

 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej