Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wyróżnienia i nagrody
07.11.2012
Wyróżnienia i nagrody

W dniu 03 maja 2017 redaktor Edward Hardt odebrał państwowe odznaczenie - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  (za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków).  Więcej informacji.

W dniu 06 listopada 2012 redaktor Edward Hardt odebrał nagrodę "Mecenas Kultury Miasta Krakowa" (za działania na rzecz ochrony zabytków). Więcej informacji.

2009 roku odebraliśmy nagrodę "Złotego Pióra" przyznaną nam przez Centrum Promocji i Kultury Republiki Chorwacji.

2003 roku redaktor Edward Hardt odebrał państwowe odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi (za zasługi w działalności na rzecz rewaloryzacji zabytków Krakowa). Więcej informacji.

MECENAS KULTURY KRAKOWA ROKU 2012

Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Za działania na rzecz ochrony zabytków”.

Marcin Król Global Hotels & Travels, Grupa Kapitałowa PKO BP, Wydawnictwo Agencja Informacyjno–Promocyjna „raport" Edward Hardt oraz Telewizja Polska SA Oddział w Krakowie – to laureaci konkursu „Mecenas Kultury Krakowa Roku 2012". Jego wyniki zostały ogłoszone we wtorek (6 listopada) podczas uroczystości w Magistracie.

„Kraków zawsze przywiązywał ogromną wagę do spraw związanych z kulturą, ale trzeba pamiętać, że ta dziedzina wymaga dużych nakładów i zaspokojenie jej potrzeb nie byłoby możliwe bez wielu mecenasów, w tym tych, których dziś nagradzamy" – mówił podczas uroczystości Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Głównym celem konkursu „Mecenas Kultury Krakowa" jest promocja współpracy krakowskich środowisk twórczych i artystycznych, animatorów i managerów kultury oraz instytucji kultury ze środowiskami gospodarczymi. Tytuł przyznaje Prezydent Miasta Krakowa, na wniosek Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa, corocznie (od 1996 r.) za poprzedni rok kalendarzowy.

Tytuł „Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2012" i złote statuetki, z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera, otrzymali:

  • w kategorii: Donator – Marcin Król Global Hotels & Travels - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem;
  • w kategorii: Sponsor – Grupa Kapitałowa PKO BP - za najciekawszą formę i efektywność mecenatu;
  • w kategorii: Za działania na rzecz ochrony zabytków - Wydawnictwo Agencja Informacyjno–Promocyjna „raport" Edward Hardt;
  • w kategorii: Patron Medialny - Telewizja Polska SA – Oddział w Krakowie.

fotografia / źródło: www.krakow.pl

Do nagrody przez Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa nominowane były również następujące podmioty:

  • w kategorii Donator: PGNiG SA Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie Gazownia Krakowska, Qumak–Sekom SA, Elektrociepłownia „KRAKÓW" SA; w kategorii Sponsor: Zakład Odzysku Surowców „Madrohut" sp. z o.o., Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (razem), Fundacja Współpracy Polsko–Niemieckiej;
  • w kategorii Patron Medialny: Antyradio Kraków – Eurozet sp. z o.o., Grupa Interia.Pl sp. z o.o. sp.k.

Laureaci konkursu „Mecenas Kultury Krakowa" otrzymali statuetki autorstwa artysty – rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego i dyplom zaprojektowany przez prof. Adama Miratyńskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureaci mają również prawo używania znaku graficznego tytułu „Mecenas Kultury Krakowa" przez pięć lat we własnych publikacjach (z zaznaczeniem roku, w którym tytuł otrzymali).

W tym roku do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło 36 wniosków: 15 w kategorii Donator, 13 – w kategorii Sponsor, 1 – w kategorii Za działania na rzecz ochrony zabytków Krakowa i 7 w kategorii Patron Medialny.

Źródło: www.krakow.pl

Dziękując za to wyróżnienie nadmieniam, że wszystkie docenione przez Bractwo Mecenatu Krakowa działania nie byłyby możliwe bez sprawnego zespołu redakcyjnego, naszych współpracowników, konsultantów i wspierających nas ludzi dobrej woli.

Edward Hardt

redaktor naczelny

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Lubuskie - 3/2023

W numerze:

LUBUSKIE 

Pomniki Historii

Najcenniejsze zabytki regionu

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej