Odświeżam koszyk
Dodano do koszyka
Historia BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA
STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Międzynarodowe spotkanie znawców architektury modernizmu w dniach 24-26 maja 2018 roku
06.04.2018
Międzynarodowe spotkanie znawców architektury modernizmu w dniach 24-26 maja 2018 roku

Szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” to kontynuacja wcześniejszych spotkań, które odbywają się co dwa lata od 2007 roku. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze. Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej i to zarówno w samej Gdyni jak i w Europie i na świecie. Sesja popołudniowa w czwartek 24 maja będzie poświęcona fenomenowi gdyńskiego modernizmu, zaś piątek 25 maja będzie dedykowany zagadnieniom modernizmu europejskiego i światowego. W sobotę 26 maja odbędzie się objazd studialny po najciekawszych i mało poznanych zakątkach Gdyni. Podczas konferencji zostaną wręczone medale honorowe Prezydenta Miasta Gdyni „Civitas e Mari” – tym, którzy odważnie realizują marzenia. Zostaną one przyznane osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony i popularyzacji gdyńskiego modernizmu. Podczas poprzedniej konferencji laureatami medalu zostali prof. dr hab. inż. Antoni Taraszkiewicz i Mirosław Studniak. Nad stroną merytoryczną konferencji czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Referaty przedstawione podczas konferencji, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki. Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009, 2011 i 2014 i 2017 roku. Publikacje te są dostępne na stronie gdynia.pl/zabytki. Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny od dnia 1 marca na stronie gdynia.pl/zabytki (link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfc7njInA5plPvOXyY97CDCvgFB1-qqQrZXFcP3nDYnITDhA/viewform)
Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

termin: 24-26 maja 2018 r.
organizator konferencji: Miasto Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
współorganizator: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
patronat naukowy: DOCOMOMO International, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy ICOMOS
miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Komitet naukowy konferencji:
prof. Ana Tostões, Przewodnicząca DOCOMOMO International, Portugalia
prof. Adalberto Del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Jacek Purchla, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Prezes PKN ICOMOS,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury PG, MKZ w Gdyni
dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw Jafa, Izrael
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni

6. Konferencja MODERNIZM W EUROPIE – MODERNIZM W GDYNI
Architektura XX w. – badania i popularyzacja, Gdynia 24-26 maja 2018 r.

CZWARTEK 24 maja 2018 r.

10.00 Rozpoczęcie konferencji
Uroczystość związana z przystąpieniem Miasta Gdyni do organizacji DOCOMOMO prof. Ana Tostoes, Przewodnicząca DOCOMOMO i Prezydent Gdyni dr Wojciech Szczurek
10:30 SESJA 1
1. dr Edward Denison, The Bartlett School of Architecture, University College London, Londyn, Wielka Brytania Marginal Modernism – New Horizons and Progressive Perspectives from a Small European Island / Modernizm na skraju: nowe horyzonty i nowoczesne wizje z małej europejskiej wyspy
2. dr inż. Wido Quist, DOCOMOMO Nederland, Uniwersytet Technologiczny w Delft, Delft, Holandia 30 years of Modernizing Modernism in the Netherland / 30 lat modernizowania modernizmu w Holandii
3. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera
4. Adriana Filinaite, Urząd Miasta Kowna, Wydział Dziedzictwa Kulturowego, Kowno, Litwa Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement / Kowno 1919-1939: stolica inspirowana modernizmem
PRZERWA
13:00 SESJA 2
5. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. nadzw. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa Budownictwo jednorodzinne w Warszawie w latach 1945 – 1960. Podstawy, rozwój i architektura
6. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP, Politechnika Poznańska, Poznań Modernizm na peryferiach. Architektura i urbanistyka małych ośrodków miejskich
7. dr Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa Faktura i kolorystyka architektury 20-lecia międzywojennego Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
8. mgr Maria Wąchała-Skindzier, mgr Magdalena Smaga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków Modernizm w Nowej Hucie
9. dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Politechnika Łódzka, Łódź Architektura nowego rytuału. Badania nad powojennymi modernistycznymi ośrodkami wypoczynkowymi
PRZERWA 15.00 – 16.00
16:00 SESJA 3 – BLOK GDYŃSKI
10. dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej
11. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk/ Gdynia Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje
12. dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk/Gdynia Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków
13. dr Marcin Szerle, mgr Weronika Szerle, Leibniz Science Campus Lipsk, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia „Willa czynszowa” na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy, na tle równoległych realizacji doby modernizmu
14. dr Artur Tanikowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Warszawa Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe

PIĄTEK 25 maja 2018 r.

9.00 Uroczystość wręczenia medali CIVITAS E MARI za ochronę dziedzictwa modernizmu
9:30 SESJA 1
1. prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kraków Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
2. dr Jeremie Hoffmann, Urząd Miasta Tel Awiw-Jafa, Departament Konserwacji Zabytków, Tel Awiw-Jafa, Izrael From early to Post, HUL approach in Modern cities / Podejście HUL (Historic Urban Landscape) a miasta modernistyczne - rozwój koncepcji
3. prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy Modern architecture at the test of time. / Architektura modernistyczna wobec próby czasu
4. prof. nadzw. Vincenzo Riso, Uniwersytet Minho, Braga, Portugalia Teaching architectural design for the conservation of modern built heritage / Nauka projektowania a ochrona modernistycznego dziedzictwa
5. Carsten Bauer, absolwent podyplomowego studium (Meisterschüler), Schaustelle Nachkriegsmoderne, Berlin, Niemcy Modernist movements. A prospect of various civic organizations, focusing on Berlin’s architectural heritage protection / Ruchy modernistyczne. Perspektywa różnych organizacji obywatelskich zorientowana na ochronę dziedzictwa architektonicznego w Berlinie
PRZERWA
12:30 SESJA 2
6. mgr Medhanie Teklemariam, Asmara Heritage Project, Administracja Regionu Centralnego, Asmara, Erytrea Asmara Modern Heritage Conservation: Lessons Learned and Future Perspectives / Ochrona modernistycznego dziedzictwa Asmary: doświadczenia i perspektywy
7. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice Architektura lat 60. i 70. XX w. na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Forma, ochrona, waloryzacja
8. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, Wrocław Od „Schlesische Heimstätte” do „Die farbige Stadt” - kolorystyka modernistycznej architektury mieszkaniowej na Śląsku i w Niemczech w okresie międzywojennym
9. dr Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie, Szczecin Rozkwit modernizmu w Szczecinie w latach 20. i 30. Dzieje oraz ochrona konserwatorska obiektów w powojennym Szczecinie
10. dr hab. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska, Kraków Tynki modernistycznego Krakowa. Problemy ochrony
11. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Gdańsk/ Gdynia Architektura śródmieścia Gdyni – przedwojenne założenia i 90 lat realizacji
PRZERWA 15.00 – 16.00
16:00 SESJA 3
12. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warszawa Architektura niedokończona – problemy badawcze i konserwatorskie
13. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusinowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Charków, Ukraina Dlaczego wspaniała architektura wczesnego ukraińskiego modernizmu jest mało znana w świecie i niepopularna na Ukrainie
14. mgr inż. arch. Louis Stephen du Plessis, Uniwersytet Technologiczny w Durbanie, Republika Południowej Afryki Modernist Influence in Durban – Design Responses of Low Rise Apartament Buildings / Modernistyczne wpływy w Durbanie i ich odzwierciedlenie w projektach niskiej zabudowy mieszkalnej
15. dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź Rola detalu architektonicznego w propagowaniu modernizmu łódzkieg.
16. dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska, Gliwice Dom modernistyczny – inicjatywa badawcza i popularyzatorska w zakresie architektury XX w.

SOBOTA 26 maja 2018 r. – PREZENTACJA ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ W TERENIE

Bieżące wydanie

Renowacje i Zabytki
Kraków - Nowa Huta - 1/2019

W numerze:

Nowa Huta socrealistyczna

Nowa Huta „podziemna” – schrony

Nowa Huta XXI w. – „na jutro bliskie i jutro dalekie”

Układ urbanistyczny Nowej Huty 

Wyróżnienia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Mecenas Kultury Miasta Krakowa

Nagroda "Złotego Pióra"

Złoty Krzyż Zasługi

Czytaj więcej